Login


Reset hesla

Dopravní průzkumy

Přihlašovací systém na dopravní průzkumy společnosti

CZECH Consult, spol. s r.o.

www.czechconsult.cz

Nacházíte se na stránkách, které Vám umožní přihlášení na vypsané dopravní průzkumy.

Pokud jste zde poprvé, tak se nejprve zaregistrujte

Pokud s námi chcete spolupracovat na průzkumech je potřeba se zaregistrovat na  těchto stránkách (vlevo Registrace nového uživatele). Jedná se o formulář, jehož hlavním obsahem jsou základní informace o Vás. Každý zájemce se zaregistruje pod vlastním emailem (login) a heslem. Pod tímto loginem se poté můžete přihlásit a kdykoliv ve formuláři cokoliv změnit. Informace, které do formuláře zapisujete vidíte pouze Vy a my při organizování zájemců na konkrétní průzkum. Zájemce třídíme podle místa bydliště, místa pro průzkum a konkrétní akce, pro kterou proběhla jeho první registrace, proto prosím věnujte vyplnění požadovaných údajů patřičnou pozornost.

Pod Vašim jménem a heslem si můžete rezervovat konkrétní směnu na konkrétní průzkum. Tuto rezervaci považujeme za závaznou. V případě, že se nemůžete na směnu dostavit, sdělte nám to co nejdříve. 

Vypsané průzkumy

Zastávkový dopravní průzkum PID - oblast Kutnohorsko

>> Informační stránka
(informační rozcestník na všechny potřebné informace jako jsou pokyny, formuláře ke stažení apod.)


Směny:
různě dlouhé, je třeba se vždy podívat na konkrétně vypsanou směnu

Požadavky:
povinné absolvování školení , studiem školících materiálů, na místě srazu před začátkem směny
podepsání dohody o provedení práce a školení bezpečnosti při práci (před začátkem směny na místě srazu),

S sebou:
psací potřeby, tvrdou podložku na psaní,
vhodné oblečení (sčítá se za každého počasí), dostateně teplé a případně nepromokavé oblečení, deštník,…
nabitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci,
jídlo a pití na celou směnu

Odměna: Za dobře odvedenou práci náleží pracovníkovi odměna. Výplaty budou probíhat po odsouhlasení Vašich výsledků, cca 3-4 týdny po ukončení průzkumu (celé akce). Práci je třeba dělat důsledně dle pokynů organizátorů. V případě nesrovnalostí budou uplatněny finanční sankce v podobě snížení, nebo odejmutí mzdy.

MZDA: 150,- Kč/hod (výkonová mzda)(hrubá mzda, je daněna srážkovou daní 15 %)

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
Dohoda o provedení práce Pokud s námi máte podepsanou dohodu v roce 2022, nebudete podepisovat znovu. Pokud budete uzavírat až před začátkem směny, tak si si ji 2x oboustranně vytiskněte, vyplňte a vezměte s sebou na dopravní průzkum – při nástupu předejte organizátorovi.
Souhlas zákonného zástupce v případě, že Vám je méně než 18 let musíte společně s dohodou o provedení práce vyplnit a nechat podepsat (jedním z rodičů, zákonným zástupcem) tento formulář (pro vykonávání brigády musíte být starší 15 let).

Odevzdání práce:
osobně - pokud je to možné (v den průzkumu nebo maximálně následující den)
elektronicky - přes elektronický formulář nejpozději následující den (nejlépe formát PDF, doporučujeme využít mobilní aplikaci Adobe scan) - neodevzdání nebo pozdní odevzdání = krácení mzdy pracovníka!
V elektronickém formuláři též vyplníte/odevzdáte:

 • dohodu o provedení práce
 • fotky zastávkových sloupků (začátek/konec sčítání)
 • výkaz cesty vlastním vozidlem
 • výkaz cesty veřejnou dopravou s nahráním jízdních dokladů


 • Upozornění - Upřednostňujeme pracovníky s bydlištěm v blízkosti průzkumu (v případě obsazení směny jiným pracovníkem může být vyjednáno prohození směn) - místa a časy srazu budou ještě doplněny/upřesněny - proto je nyní uveden čas srazu 0:00 (tzn. ještě není nastaven)
  - zastávkové dopravní průzkumy budou v režimu jak pevného termínu, tak v režimu volby termínu za splnění nezbytných podmínek (zatím mají všechny nastaveny pevné datum). Změna termínu je možná za předpokladu vlastní dopravy, pak si můžete udělat svůj plán realizace a zarezervovat si příslušná místa průzkumů podle sebe (po našem schválení) - Velmi dlouhé směny budou rozděleny na ranní a odpolední část a ty musí být realizovány v jeden den.
  >> pokud se přihlásíte na průzkum, vyplňte nám neprodleně informace o dopravě (abychom mohli plánovat rozvozy/svozy a schválit využití vlastního vozidla)

  Kontakt:t.matras@czechconsult.cz

  Vozový dopravní průzkum PID (1)

  >> Informační stránka
  (informační rozcestník na všechny potřebné informace jako jsou pokyny, formuláře ke stažení apod.)


  Směny:
  různě dlouhé, je třeba se vždy podívat na konkrétně vypsanou směnu

  Požadavky:
  povinné absolvování školení , studiem školících materiálů, na místě srazu před začátkem směny
  podepsání dohody o provedení práce a školení bezpečnosti při práci (před začátkem směny na místě srazu),

  S sebou:
  psací potřeby, tvrdou podložku na psaní,
  vhodné oblečení (sčítá se za každého počasí), dostateně teplé a případně nepromokavé oblěčení, deštník,…
  nabitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci,
  jídlo a pití na celou směnu

  Odměna: Za dobře odvedenou práci náleží pracovníkovi odměna. Výplaty budou probíhat po odsouhlasení Vašich výsledků, cca 3-4 týdny po ukončení průzkumu (celé akce). Práci je třeba dělat důsledně dle pokynů organizátorů. V případě nesrovnalostí budou uplatněny finanční sankce v podobě snížení, nebo odejmutí mzdy.

  MZDA: 150,- Kč/hod (výkonová mzda), 100,-Kč/hod (prostojová mzda) (hrubá mzda, je daněna srážkovou daní 15 %)

  MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
  Dohoda o provedení práce Pokud s námi máte podepsanou dohodu v roce 2022, nebudete podepisovat znovu. Pokud budete uzavírat až před začátkem směny, tak si si ji 2x oboustranně vytiskněte, vyplňte a vezměte s sebou na dopravní průzkum – při nástupu předejte organizátorovi.
  Souhlas zákonného zástupce v případě, že Vám je méně než 18 let musíte společně s dohodou o provedení práce vyplnit a nechat podepsat (jedním z rodičů, zákonným zástupcem) tento formulář (pro vykonávání brigády musíte být starší 15 let).

  Odevzdání práce:
  osobně - pokud je to možné (v den průzkumu nebo maximálně následující den)
  elektronicky - přes elektronický formulář nejpozději následující den (nejlépe formát PDF, doporučujeme využít mobilní aplikaci Adobe scan) - neodevzdání nebo pozdní odevzdání = krácení mzdy pracovníka!
  V elektronickém formuláři též vyplníte/odevzdáte:

 • dohodu o provedení práce
 • výkaz cesty vlastním vozidlem
 • výkaz cesty veřejnou dopravou s nahráním jízdních dokladů


 • Upozornění - V rozpisu se vyskytují směny s noclehem (označené "N"), tzn. odpoledne/navečer cesta autobusem tam a ráno zpět (po cestě tam i zpět se sčítá, je to výhodná varianta pro pracující) - k těmto směnám dostanete podrobnější informace (zajistíme nocleh)
  - místa a časy srazu budou ještě doplněny/upřesněny - proto je nyní uveden čas srazu 0:00 (tzn. ještě není nastaven)
  - doprava na směny začínající / končící mimo Prahu, na které se nelze dostat hromadnou dopravou bude zajištěna, pokud přímo u dané směny není uvedeno "doprava vlastní"
  >> pokud se přihlásíte na průzkum, vyplňte nám neprodleně informace o dopravě (abychom mohli plánovat rozvozy/svozy a schválit využití vlastního vozidla)

  Kontakt:t.matras@czechconsult.cz

  Zastávkový dopravní průzkum PID - oblast Kolínsko

  >> Informační stránka
  (informační rozcestník na všechny potřebné informace jako jsou pokyny, formuláře ke stažení apod.)


  Směny:
  různě dlouhé, je třeba se vždy podívat na konkrétně vypsanou směnu

  Požadavky:
  povinné absolvování školení , studiem školících materiálů, na místě srazu před začátkem směny
  podepsání dohody o provedení práce a školení bezpečnosti při práci (před začátkem směny na místě srazu),

  S sebou:
  psací potřeby, tvrdou podložku na psaní,
  vhodné oblečení (sčítá se za každého počasí), dostateně teplé a případně nepromokavé oblečení, deštník,…
  nabitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci,
  jídlo a pití na celou směnu

  Odměna: Za dobře odvedenou práci náleží pracovníkovi odměna. Výplaty budou probíhat po odsouhlasení Vašich výsledků, cca 3-4 týdny po ukončení průzkumu (celé akce). Práci je třeba dělat důsledně dle pokynů organizátorů. V případě nesrovnalostí budou uplatněny finanční sankce v podobě snížení, nebo odejmutí mzdy.

  MZDA: 150,- Kč/hod (výkonová mzda)(hrubá mzda, je daněna srážkovou daní 15 %)

  MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
  Dohoda o provedení práce Pokud s námi máte podepsanou dohodu v roce 2022, nebudete podepisovat znovu. Pokud budete uzavírat až před začátkem směny, tak si si ji 2x oboustranně vytiskněte, vyplňte a vezměte s sebou na dopravní průzkum – při nástupu předejte organizátorovi.
  Souhlas zákonného zástupce v případě, že Vám je méně než 18 let musíte společně s dohodou o provedení práce vyplnit a nechat podepsat (jedním z rodičů, zákonným zástupcem) tento formulář (pro vykonávání brigády musíte být starší 15 let).

  Odevzdání práce:
  osobně - pokud je to možné (v den průzkumu nebo maximálně následující den)
  elektronicky - přes elektronický formulář nejpozději následující den (nejlépe formát PDF, doporučujeme využít mobilní aplikaci Adobe scan) - neodevzdání nebo pozdní odevzdání = krácení mzdy pracovníka!
  V elektronickém formuláři též vyplníte/odevzdáte:

 • dohodu o provedení práce
 • fotky zastávkových sloupků (začátek/konec sčítání)
 • výkaz cesty vlastním vozidlem
 • výkaz cesty veřejnou dopravou s nahráním jízdních dokladů


 • Upozornění - Upřednostňujeme pracovníky s bydlištěm v blízkosti průzkumu (v případě obsazení směny jiným pracovníkem může být vyjednáno prohození směn) - místa a časy srazu budou ještě doplněny/upřesněny - proto je nyní uveden čas srazu 0:00 (tzn. ještě není nastaven)
  - zastávkové dopravní průzkumy budou v režimu jak pevného termínu, tak v režimu volby termínu za splnění nezbytných podmínek (zatím mají všechny nastaveny pevné datum). Změna termínu je možná za předpokladu vlastní dopravy, pak si můžete udělat svůj plán realizace a zarezervovat si příslušná místa průzkumů podle sebe (po našem schválení) - Velmi dlouhé směny budou rozděleny na ranní a odpolední část a ty musí být realizovány v jeden den.
  >> pokud se přihlásíte na průzkum, vyplňte nám neprodleně informace o dopravě (abychom mohli plánovat rozvozy/svozy a schválit využití vlastního vozidla)

  Kontakt:t.matras@czechconsult.cz

  Upozorňujeme uživatele internetových prohlížečů Explorer, že se Vám tyto stránky nemusí chovat korektně. Doporučujeme využívat kterýkoliv jiný internetový prohlížeč: Mozilla Firefox, Goole Chrome, Opera, apod.